Rodzaje Kawalerii

Kawaleria dzieli się na ciężką i lekką. Kawaleria ciężka dysponuje dużą siłą uderzenia, pozwalającą na przełamanie zwartych szyków piechoty w otwartym terenie, o ile piechota nie stoi w czworoboku. Kawaleria lekka ma mniejszą siłę uderzenia, natomiast jest szybsza i może operować w szyku rozproszonym, (którego wpływ jest analogiczny jak dla lekkiej piechoty), co czyni ją idealnym rodzajem broni do rozpoznania. Dodatkowo, w kawalerii ciężkiej można wyróżnić kirasjerów, których pancerz zmniejsza ich straty w walce wręcz, zaś w kawalerii lekkiej lansjerów, których broń powiększa ich siłę uderzenia, w wyniku, czego niewiele w niej ustępują ciężkiej kawalerii.