Legion Włoski 1797 – 1807Organizacja i uzbrojenie

Nie dopracowaliśmy się w Polsce jednolitego określenia Legionów Polskich we Włoszech. Prawidłowa oryginalna nazwa to Arme d” Italir Legie Polone, w skrócie myślowym określamy jako Legion Włoski. Po rozmowie z gen. Bonaparte i po jego aprobacie pomysłu powołania legii. 9 stycznia 1797r. w imieniu polskiej emigracji gen. Jan Henryk Dąbrowski podpisał konwencję z przedstawicielami rządu Lombardii Porcellim, Viscontim i Clavenną.
Memoriał zawierał miedzy innymi:

1. Będzie przyjęta nazwa „ Legiony Polskie posiłkujące Lombardię”
2. Strój, znaki wojskowe i organizacja będą ile to możliwe zbliżone do polskich
3. Żołd i zaopatrzenie będą na modłę Lombardzką
4. Przyjmuje się świadczenia wg norm francuskich

Legion Włoski prawnie stał się faktem. Już 27-31.01.1797r gen. J H Dąbrowski podał stan osobowy legii:
- 1100 ludzi pod bronią
- 513 grenadierów
- 521 strzelców

Opr. kpt grh Marek SzczerskiRodzaje broniPodział na infanterię, kawalerię i artylerię jest na tyle oczywisty, iż raczej nie wymaga dodatkowego komentarza. Bardziej interesujący jest podział wewnątrz każdego rodzaju broni.Opr. Marek Szczerski