Klub Rekonstrukcji Historycznej

Arme d'Italir Legie Polone

Praprzyczyną powstania Legii Włoskiej ( Legionów Polskich we Włoszech utworzonych z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego w Reggio w 1797 r., rozwiązanych w 1807 r.) było wybranie na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r., który panował 31 lat i nie potrafił umocnić państwowości polskiej. Wiedzę ogólną posiadał na wystarczającym poziomie aby ocenić zagrożenia wynikające z mieszania się sąsiadów w wewnętrzne sprawy Polski co powodowało, jej osłabienie. Słynne dziś fałszowanie polskiej waluty przez króla Prus Fryderyka II i jego spiskowanie z cesarzem Austrii Józefem II, przeciw Polsce, było niedoceniane przez polskie elity (rozmowy były prowadzone w Nysie). Stanisław August elegancko poprowadził Polskę przez trzy rozbiory do ostatecznego upadku. Nie można powiedzieć, że był leniwy, przecież organizował uczty, słynne obiady czwartkowe, powołał teatr narodowy, wprowadzał nową modę, przeżył zamach na siebie, stłumił powstania przeciw sobie, słowem rządził źle. Doprowadził do ostatecznego upadku Polski. Trzeba również pamiętać, że król nie był sam, byli magnaci i ich własna polityka korporacji rodzinnych, był sejm. Więc jak to się mogło stać, że państwo będące mocarstwem przestało istnieć.
Secrets about Dabrowski    

While I was preparing some materials for the webside about the monument dedicated to the memory of General Dąbrowski (the patron of our historic club “Arme de Italir Legie Polone’), among some historical materials, I came across a map with the village Pierzchowiec, the village in which the General was born. My astonishment was immense to learn that this village is on the map of Poland, initially I thought that Pierzchowiec lies in what is now Ukraine, so that’s why it is not on the Polish map. Writing the history of General , I included this map for Poles to know the village when the General Dąbrowski was born. It is in Poland but the name of it now is Pierzchów. To get there you should follow the route Kraków-Tarnów.

It's very interesting why the village is not called as before, would it be an accident? Next time, when I visit Krakow, for sure I will ask the Małopolski Voivode (a governor of Małopolska voivodeship) why this important village for all Poles has been forgotten. I believe that promotion of this place could be very beneficial for the municipality and the county. After all, many, if not most of the tour visitors in Wieliczka and Krakow, could visit the birthplace of Jan Henryk Dąbrowski. Jan Henryk is a hero of our national anthem, this song is often sung spontaneously and could be recognized as “a hit…” and “ # 1” If we count it statistically, this song was sung the most often eg. under occupation, during some ceremonies, football games and other occasions. I, myself, witnessed how the performance of Italian Legion influenced the audience which started to sing our national anthem in Schengen, Jelcz, Nysa, and other places. I personally also sang it spontaneously when I was in the cell in 1981 for the distribution of leaflets, just before the next hearing by SB (SB=Słuzba Bezpieczeństwa, former secret internal Polish police). I needed some encouragement and that’s why I sang this Polish anthem...

For now, the only person who promotes this place (of course besides our historic club) is a young girl who lives in a house which was built in the garden of the Dabrowskis manor. She also set up a website. For sure we will help her in the promotion and development of the tourist trail to Pierzchowiec to maintain the memories of these days and to be able to visit the place where young Dabrowski played. Being in Pierzchowiec I use the correct name of the birthplace of General Dabrowski in 1755. I learned that the remaining foundations of the manor farm buildings were selected and the stones were re-used to build a new house in 2005. It is a “farming approach”, but all traces of our great General are the property of all Poles and they can not be in any way economically used.

Unfortunately due to the late hours of my visit, I did not visit the whole village, I'll be probably in Pierzchowiec many times with the Italian Legion, we will fire many honor salvos for the General.

Here's a cottage still standing in Pierzchowiec which has traces of the reconstruction; timber framing can be found under the plaster, which indicates that it was built in the late eighteenth century. Or maybe there are still some buildings in the area which remember the times of the General’s youth and a museum can be created in Pierzchowiec. I must really praise the citizens of Pierzchowiec, they really care about this sacred place for Poles. It was a great surprise for me. Going there, I thought it would be worse. I expected that if someone wanted to change the name of the village also the monument could somehow disappear. It turned out that the monument has remained and the whole area of the monument ( a mound of memorial flagpole flagship ,alleys) is well maintained.

We put a bunch of dandelion for the General, such a military bunch and then entered the mound Dabrowski. We walked down the sidewalk to the top of the pedestal where there are marble tables with a text of the Polish anthem “ Poland has not yet died as we are alive 1797-1997”.

From here you can admire the magnificent sunset, probably the same which young Jan Henryk saw when he was running around barefoot in the meadow with his favorite horse. Jan Henryk must have harbored such Poland in memory for life. For this Poland he decided many years later to fight and give up the comfortable life he was offered by the King of Prussia Frederick II, who offered him a position of a general in the Prussian army. Is such a view of the sunset in Pierzchowiec enough to give up wealth and decide on the fate of the immigrant?

Captain Italian Legion
Marek Szczerski

Translation
Magda Maliszewska


Traktat Trzech Czarnych Orłów(potocznie Czarci Pakt)Ostatnio znalazłem nazwę Czarci Pakt czytając program Apelu Poległych mającego się odbyć na Śląsku z okazji Święta 11-go Listopada. Zwróciłem uwagę organizatorowi, że pewnie chodzi o Pakt trzech Czarnych Orłów sugerując datę jego zawarcia w 1732r. Organizator uważnie mnie wysłuchał i sprawdził informacje u znajomego nauczyciela historii. Niestety nauczyciel nie potwierdził takich faktów, więc pod pomnikiem po raz kolejny odwołano się do Czarciego Paktu. Zrozumiałem, że program nauczania historii nie obejmuje tej jak przecież istotnej wiedzy o polskich rozbiorach. Mało program, również prywatna wiedza nauczyciela historii w wykształcenia historyka jest pozbawiona informacji o najbardziej istotnym przyczynku upadku Polski.
Zlikwidowanie największego państwa europejskiego, jakim była Polska budziło moją ciekawość. Przy okazji poszukiwania wzorców mundurowych odkryłem, że część polskiej historii była i jest celowo niszczona i zafałszowana lub interpretowana tak, aby Polakom nie przyszło do głowy, że mogą jeszcze być niepodlegli. Prapoczątkiem upadku Polski była polityka sąsiadów, którzy w obliczu rychłej śmierci króla Polski Augusta II chcieli zabezpieczyć swoje interesy. Drugą przyczyną były nieudolne rządy Augusta II i wyniszczenie kraju przez długotrwałą wojnę ze Szwedami. Po trzecie w końcu przekupstwo polskiej szlachty i magnaterii.
Przymierze trzech czarnych orłów podpisano 13 września 1732 roku w Wiedniu, ten tajny układ zawarto, pomiędzy Austrią i Rosją, a 13 grudnia 1773r dołączyły do niego Prusy. Sygnatariusze układu zobowiązali się wzajemnie, że podczas wolnej elekcji po śmierci Augusta II nie poprą przedstawiciela dynastii Wettynów ani Stanisława Leszczyńskiego. Uzgodniono wspólnego kandydata, którym został portugalski infant Don Emanuel Ragana. Uzgodniono także, że w wypadku wygaśnięcia w księstwie Kurlandii i Semigalii rodu Kettlerów, by uniemożliwić wcielenie tych ziem do Rzeczypospolitej mocarstwa osadzą na tronie kurlandzkim królewicza pruskiego Augusta Wilhelma Hohenzollerna. Porozumienie zostało wynegocjowane przez rosyjskiego posła w Berlinie – Karla Gustawa von Loewenwolde. Układ był skierowany przeciwko Polsce, w której naturalnie największe poparcie miał Stanisław Leszczyński popierany również przez Francję. W związku z tym, po śmierci Augusta II doszło do podwójnej elekcji. Wrogo nastawiona do cudzoziemców szlachta na sejmie konwokacyjnym zadecydowała o odsunięciu od tronu polskiego wszystkich „obcych” i 2 IX 1733 znaczną większością głosów wybrała, wspieranego przez Francję i Szwecję, Stanisława Leszczyńskiego. Austria i Rosja, w zamian za zrzeczenie się praw do tronu Habsburgów i obietnicę oddania Kurlandii Ernestowi Johanowi Bilonowi, zdecydowały się poprzeć kandydaturę Fryderyka Augusta Wettina. Udzielono mu pomocy wojskowej, na granicach Polski stanęły w pełnej gotowości wojska trzech czarnych orłów i doprowadzono 5 X 1733 do wyboru nowego króla Polski jako Augusta III.
Stronnicy Leszczyńskiego chcąc uniemożliwić koronację Augusta III ukryli Skarbiec koronny na Jasnej Górze, a koronę Bolesława Chrobrego, Szczerbiec, jabłko i berło Franciszek Ossoliński kazał zamurować w warszawskim kościele św. Krzyża. Niestety, wojska saskie i rosyjskie bez trudy poradziły sobie ze zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego, w wyniku, czego elekcja jego uznana została za nielegalną i Leszczyński uciekł przez Szwecję do Francji. Wybrany August III nie był dobrym królem. Nie mówił i nie rozumiał po polsku. Nie lubił Polski ani Polaków. Był leniwy, ociężały i apatyczny, a przy tym zarozumiały i niedostępny, a jako władca całkowicie nieudolny.
Natomiast Stanisław Leszczyński został królem Lotaryngii i uważany był za władcę mądrego i sprawiedliwego.

Marek Szczerski

W telewizjireportaż TVP3 (4.5MB)

Bitwa o twierdze Jozefov

Nysa 1807 rekonstrukcja

Inscenizacja bitwy o Srebrną GóręKALENDARIUM LEGIONÓW


02.08.1755r. - urodził sie Jan Henryk Dąbrowski w miejscowości Pierzchowiec nad rzeką Rabą, 17 km. od Bochni w Małopolsce.

1766r. - wyjazd do ojca do Saksonii

1770r. - rozpoczyna służbę wojskową w stopniu podchorążego

1779r. - uczestniczy w działaniach wojennych kampani sukcesyjnej w Bawarii

1780r. - awansuje na porucznika gwardii elektorskiej w Dreźnie1 XII 1798 – Magnano. Brygada pod dowództwem Kniaziewicza zwyciężyła korpus wojsk Królestwa Neapolu.

5 XII 1798 – Falari. Legioniści odparli atak wojsk Neapolu.

17-19 VI 1799 – bitwa nad Trebbią (dolina rzeki Trebbia). Legioniści u boku Francuzów walczyli z armią Aleksandra Suworowa. Ponieśli znaczne straty, ale powstrzymały wojska rosyjsko-austriackie, a potem osłaniały odwrót Francuzów.

3 XII 1800 – Hohenlinden. Legia Naddunajska pod wodzą Kniaziewicza pomogła rozgromić wojska austriackie.

24 XI 1805 – piechota pod dowództwem płk. Grabińskiego i jazda gen. Rożnieckiego pomogła rozbić i wziąć do niewoli austriacki korpus ks. De Rohan.


29.03.1848r. - z inicjatywy Adama Mickiewicza we Włoszech powstała formacja wojskow zwana Legionem Mickiewicza